ទុនមាសបម្រុង​របស់ប្រទេសចិ​ន​មានរយៈ​ពេលរហូត​ដ​ល់​ខែទី៧

 ប្រទេសចិនបានបង្កើនទុនបម្រុងមាសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល៧ខែជាប់គ្នា ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីតម្រូវការដ៏រឹងមាំសម្រាប់លោហៈដ៏មានតម្លៃពីធនាគារកណ្តាលជុំវិញពិភពលោក។

មាសចិន។EURASIA BUSINESS NEWS

ប្រទេសចិនបានបង្កើនការកាន់កាប់មាសរបស់ខ្លួនប្រហែល១៦តោនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ២០២៣។នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីធនាគារប្រជាជនចិនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៧ខែមិថុនា។ស្តុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នមានប្រហែល២,០៩២តោនបន្ទាប់ពីបានបន្ថែមចំនួនសរុប ១៤៤តោននៅចន្លោះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ។នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg ។ចាប់តាំងពីរយៈពេលនៃការទិញមាសបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ប្រទេសចិនមានរលកទិញមាសលើកទី២ក្នុងរយៈពេល១០ខែ ហើយនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ នេះ​ជា​ការ​ទិញ​មាស​លើក​ទី​៣ ហើយ​មាន​រយៈពេល​៧​ខែគិត​ចាប់ពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២ ដល់​បច្ចុប្បន្ន ។ទន្ទឹមនឹងនេះទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ប្រទេសនៅចុងខែឧសភាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម៣.១៨០ពាន់លានដុល្លារពី៣.២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែមេសា។នេះបើយោងតាមធនាគារប្រជាជនចិន។ធនាគារកណ្តាលជុំវិញពិភពលោកក៏បានទិញមាសក្នុងចំនួនកំណត់ត្រាមួយនៅឆ្នាំ ២០២២។ ប្រទេសនានាបានបង្កើនទុនបម្រុងនៃលោហៈដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេចំពេលមានការកើនឡើងនូវភាពមិនប្រាកដប្រជានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងការកើនឡើងអតិផរណាពិភពលោក។យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោក ខណៈពេលដែលការទិញបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកឃ្លាំមើលមាសរំពឹងថាការទិញនៅតែរឹងមាំ។ធនាគារកណ្តាលរបស់ពិភពលោកប្រហែលមួយភាគបួនគ្រោងនឹងបង្កើនការកាន់កាប់របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល១២ខែខាងមុខចំពេលមានការកើនឡើងនូវភាពទុទិដ្ឋិនិយមអំពីតួនាទីអនាគតរបស់ប្រាក់ដុល្លារ ។នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក ដែលបានប្រកាសកាលពីខែឧសភា។នាយកប្រតិបត្តិ Ruth Crowell បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Bloomberg កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាសមាគមទីផ្សារមាសនៅទីក្រុងឡុងដ៍មើលឃើញពីតម្រូវការខ្លាំងពីធនាគារកណ្តាលដើម្បីបន្តដល់ឆ្នាំ២០២៣។នៅឆ្នាំ២០២២ធនាគារកណ្តាលនឹងទិញជិតមួយភាគបួននៃតម្រូវការមាសពិភពលោក។ ការទិញបន្តនឹងគាំទ្រដល់តម្លៃមាសដែលឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រាក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ មាន​តែ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជា​អ្នក​ទិញ​ធំ​ជាង​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១​នៃ​ឆ្នាំ២០២៣៕ពុតសាម៉ាត់


Powered by Blogger.