បំណុ​លសាធា​​រណៈ​កម្ពុជា​មានរហូតដ​ល់​១​០.២៧ពាន់​​លានដុល្លារ

 ព្រឹត្តិបត្រផ្លូវការបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធថាកម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈសរុបចំនួន១០.២៧ ពាន់លានដុល្លារនៅត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើង ២.៨ ភាគរយពីចំនួន ៩.៩៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថាបំណុលសាធារណៈស្ថិតក្រោមក្របខណ្ឌទ្វេភាគីមានប្រមាណ ៦៧ ភាគរយ និងក្របខណ្ឌពហុភាគីមានប្រមាណ ៣៣ ភាគរយ។ប្រភពដដែលបានបន្តថា”បំណុលសាធារណៈរួមមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលក្នុងនោះ ៤៣ ភាគរយជាដុល្លារអាមេរិក ២១ ភាគរយគឺ SDR (សិទ្ធិដកប្រាក់ពិសេស) ១២ ភាគរយគឺប្រាក់យន់ ១១ ភាគរយជាប្រាក់យេន ៧ ភាគរយជា អ៊ឺរ៉ូ និង ៦ ភាគរយជាក្នុងស្រុក និងរូបិយប័ណ្ណប្រទេសផ្សេងទៀត”។នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយ រដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើកម្ចីសម្បទានថ្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគីក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤៨៨.៣ លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ២១.២៤ ភាគរយដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ព្រឹត្តិបត្រនេះបានអោយដឹងទៀតថា “សរុបមក ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់មានសម្បទានខ្ពស់ ជាមួយនឹងជំនួយជាមធ្យមប្រហែល៣៨ ភាគរយ” ។លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិយាយថា កម្ចីទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យអាទិភាពដែលគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង និងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច។លោកបានបន្តថាស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅតែមានចរីភាពនិងមាន “ហានិភ័យទាប”៕Xinhua/Khmer Times


Powered by Blogger.