អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និង រុស្ស៊ី បន្តកំរិតការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារប្រេងឆៅ

 អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និង រុស្ស៊ី បន្ត  កំរិត ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទីផ្សារ ប្រេងឆៅ 

បរទេស ៖ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត  នាំចេញប្រេងឆៅលេខមួយ នៅលើពិភពលោក បានប្រកាសនៅថ្ងៃ ចន្ទ ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ បន្តកាត់បន្ថយផលិតកម្មបូមប្រេង  មួយថ្ងៃ ១លានធុងតទៅទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃប្រេង នៅលើទីផ្សារ។ គ្រាន់តែបានឮសេចក្តីសម្រេចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភ្លាម រុស្សី ក៏ បានប្រកាសកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងឆៅដែរ សម្រាប់ខែសីហា ខាងមុខក្នុងបរិមាណ ៥សែនធុង   ក្នុងមួយថ្ងៃ៕

Powered by Blogger.