តុលាការ​កំពូល​មីយ៉ាន់ម៉ា​នឹង​បើក​សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​លោកស្រី​ស៊ូជី

 

តុលាការ​កំពូល​មីយ៉ាន់ម៉ា​នឹង​បើក​សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​លោកស្រី​ស៊ូជី

ប្រទេសថៃ ៖ តុលាការកំពូលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គ្រោងនឹងបើកសវនាការជាលើកដំបូងនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់អតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រី Aung San Suu Kyi និងអតីតប្រធានាធិបតី Win Myint នៅថ្ងៃពុធ៕

Powered by Blogger.