លេខរៀង​លើ​​សន្លឹកឆ្នោ​តបក្សន​យោបា​​យចូល​លរួមបោះ​ឆ្នោ​តជ្រើសរើស​តាំងអ្នកតំ​ណា​ងរាស្ត្រអា​​​ណត្តិទី៧

 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានរៀបចំចាប់លេខរៀងលើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់គណបក្សនយោបាយ ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧ ។Powered by Blogger.