អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែបាតសមុទ្រ រំពឹងថានឹង​សម្រេច​​​បទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ២០២៥

ថ្ងៃ​សុក្រ ទី២១កក្កដា  អាជ្ញាធរអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែបាតសមុទ្រ បាន​សម្រេចបើ​ក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ផ្តើម​រៀបចំ​បទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិ១ ស្តីពីការជីកខួងយករ៉ែបាតសមុទ្រ ដែល​គម្រោង​ច្បាប់​ត្រូវនឹង​​ដាក់​ចេញ​​នៅឆ្នាំ២០២៥។ នេះគឺជាការ​សម្រេច​ចិត្ត​មួយ​«ដ៏​លំបាក​» ក្រោយ​ពី​​​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា​យ៉ាងតឹង​សរសៃ ក​ អស់​រយៈ​ពេល​ជាច្រើន​ម៉ោង នៅក្នុង​ប្រទេស ហ្សាម៉ាអ៊ីក​៕

Powered by Blogger.